ek-transparent-2.png FREDRIKSLUNDS GÅRD        facebook-symbols-for-status.png

Hem Aktuellt Butiken på Landet Inredning/present Odlingar Om gården Kontakt

  

                             

        

                               

Fredr.IMG_8773.JPG

Fredrikslund

Övermorga och Nedermorga, omnämnde sedan tidig medeltid, blev till en enhet under 1700-talets mitt. Fredrik Ulrik Sack döpte gården till Fredrikslund. Liksom på Kungshamn finns här mycket av historiskt intresse såsom rester av Morga by, en fornborg samt gravar från järnåldern. Carl Cederström ärvde Fredrikslund av sin far Carl Emanuel Cederström på Krusenberg, och lät bygga nuvarande huvudbyggnad, (bilden till höger) som stod färdig 1899. 1925 ärver dottern Charlotte Cederström gården och bor här till sin död 1961.

Kungshamn

Flötesund (Flottsund) är omnämnt redan under tidig medeltid som gränspostering, vadställe och handelsplats. I mitten av 1600-talet bildades säteriet Kungshamn. Genom Fredrik Ulrik Sacks tillträde till Kungshamn 1757 bildades den brukningsenhet, Kungshamn, Fredrikslund och Krusenberg som skulle hålla samman i nära 150 år. Anna Cederström (syster till Charlotte på Fredrikslund) flyttade till Kungshamn 1925 och drev gården fram till sin död 1965. Anna Cederström bildade den stiftelse "Friherre Carl Cederströms minne" som äger gårdarna idag.

   

 

 

    

   

Sök

Skriv in det du vill söka efter här